Konstrukcja rzeczywistości / Wirklichkeitskonstruktion

Konstrukcja rzeczywistości / Wirklichkeitskonstruktion

Michael Kurzwelly
Konstrukcja rzeczywistości / Wirklichkeitskonstruktion

wernisaż wystawy / Ausstellungseröffnung
Pt./Fr., 20.01.2017, godz. 18:00
Kurator: Anna Panek-Kusz

wstęp wolny / Eintritt frei

Galeria OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. I Maja 1, 69-100 Słubice
tel. 95 758 2439, wew. 14 | www.galeriaokno.pl | e-mail: galeriaokno@smok.slubice.pl

 

Konstrukcja rzeczywistości jako metoda stosowana
„Duże rzeczywistości” pozornie narzucane nam z zewnątrz, są tylko umownym wyobrażeniem rzeczywistości, które zaakceptowaliśmy jako obowiązującą normę społeczną. Z tego powodu możemy przez docelowe „przeporządkowania przestrzeni” tworzyć nowe konstrukcje rzeczywistości. Żyjąc według takiej na nowo określonej przestrzeni, manifestuje się ona w zasadzie jako ‚self fulfilling prophecy’ (czyli jako przepowiednia, która sama się spełnia).
Michael Kurzwelly

Jednym z przykładów konstrukcji rzeczywistości jest praca „biała strefa”. Jest to obejmujący 140 kilometrów kwadratowych obszar leżący na terenie Brandenburgii, którego już nie ma. Istnieje mapa turystyczna oprowadzająca wokół tego obszaru jak również rozmaite oferty turystyczne na terenie pogranicza nicości. Michael Kurzwelly jest człowiekiem pogranicza, mieszkańcem świata pomiędzy Polską i Niemcami, Słubfurtu, czyli połączenia Frankfurtu i Słubic. W swoich pracach zajmuje się zagadniemiem tworzenia tożsamości i granic oraz kryjących się za tym strategii. Jednocześnie w swoich działaniach chodzi mu o reinterpretację problemów społecznych metodą konstrukcji rzeczywistości, która poprzez włączanie wielu działaczy przenika do codziennego życia.

Wirklichkeitskonstruktion als angewandte Methode
„Die ‚großen Wirklichkeiten‘, die uns anscheinend von außen vorgegeben werden, sind nur eine Vereinbarung über eine Realität, die wir Menschen uns als Rahmen gegeben haben. Aus diesem Grunde können wir durch gezielte Raumumordnungen neue Wirklichkeitskonstruktionen erschaffen. Wenn wir dann nach dieser neuen Realität leben, manifestiert sie sich quasi als ‚self fulfilling prophecy‘.“ Michael Kurzwelly

Ein Beispiel dafür zeigt sich in der Arbeit der „weissen zone“, bei der es sich um ein in Brandenburg gelegenes Gebiet von 140 Quadratkilometern handelt, das es nicht mehr gibt. Es gibt eine Wanderkarte, die um diese Fläche des Nichts führt sowie touristische Angebote im Zonenrandgebiet. Ein eigens gegründetes Institut hilft bei der Vorbereitung auf die Erfahrung des Nichts. Michael Kurzwelly ist ein Grenzgänger zwischen Polen und Deutschland, wohnhaft in Słubfurt, einer sprachlichen Verbindung von Słubice und Frankfurt/Oder. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit Fragen der Erschaffung von Identität und Grenze und den dahinter stehenden Strategien. Darüber hinaus geht es ihm in seinen Projekten um die Umdeutung gesellschaftlicher Probleme in neue Wirklichkeitskonstruktionen, die unter Einbezug vieler Akteure in das alltägliche Leben eindringen.

Katalog


Comments are closed.