constructions of reality wirklichkeitskonstruktionen konstrukcje rzeczywistości

constructions of reality wirklichkeitskonstruktionen konstrukcje rzeczywistości

Słubfurt
 header

Słubfurt is the first city worldwide being located halfly in Poland and halfly in Germany. The city has been created in 1999. Since 2000 it is registered in the European City Index (ECI).

Słubfurt ist die erste Stadt, die je zur Hälfte in Deutschland und in Polen liegt. Sie wurde 1999 gegründet und im Jahre 2000 in das Register der Europäischen Städtenamen (ECI) eingetragen.

Słubfurt to pierwsze miasto, które leże po połowie po strony polskiej i po połowie po strony niemieckiej. Słubfurt jako miasto powstał w 1999 roku i został wpisany do Rejestru Miast Europejskich w roku 2000.

rewitalizacja

Website: www.slubfurt.net

 

white zone
okladka

The white zone is the first area worldwide that has been cut out of the map after the era of discovery has come to an end. About 140 square kilometers have been cut out of our mind. One cannot get into this area, because there is nothing, but our white zone travel guide helps you to walk around it within 7 days. The white zone is located 120 kilometers north of Berlin between Neuruppin and Wittstock.

Die weisse zone ist das weltweit erste gebiet, das seit dem ende des zeitalters der entdecker aus der landkarte entfernt wurde. Ungefähr 140 quadratkilometer wurden so aus unseren köpfen entfernt. Dieses gebiet kann nicht mehr betreten werden, denn dort ist nichts, aber unser weisse zone wanderführer geleitet Sie sicher in 7 tagen ums nichts. Die weisse zone liegt etwa 120 kilometer nördlich von Berlin zwischen den städten Neuruppin und Wittstock.

Biała strefa to od czasów odkrywców pierwszy obszar na świecie, który został wymazany ze wszystkich map. W ten sposób około 140 kilometrów przestrzennych zostały wyciętych z naszego umysłu. Do białej strefy wejść już nie można, bo tam nie ma nic, ale wydrukowaliśmy przewodnika dla wędrowców, który was kieruje bezpiecznie wokół nicości. Biała strefa się znajdzie koło 120 kilometrów na północ Berlina między Neuruppin i Wittstock.


karte
tourist guide | tourismusführer | przewodnik turystyczny

Website: www.weisse-zone.net

 

iwf - institute for white zone research
 iwf001

The first institute to explore nothing, to create nothing and to ask questions about nothing. our goal is to make the white zone grow. We provide a museum, an archive, a library and residencies for everybody who likes to find a quiet place to discover nothing.

iwf – institut für weisse zone forschung
Das erste institut, dessen aufgabe es ist, nichts zu erforschen, nichts zu schaffen und das nichts zu befragen. Unser ziel ist das anwachsen der weissen zone. Wir führen ein museum, ein archiv, eine bibliothek und unterkünfte für leute, die einen stillen ort suchen, um nichts zu entdecken.

iwf – instytut badania białej strefy
To pierwszy instytut, który ma na zadanie badać nic, wykreować nic oraz zakwestionować nic. Naszym celem to spowodować rośnięcie białej strefy. W tym celu prowadzamy muzeum, archiwum, bibliotekę oraz pracownię dla ludzi, którzy szukają spokojnego miejsca, aby odkryć nic.

iwf011
Website:
www.institut.weisse-zone.net

 

Nowa Amerika
 nowamerika_map

The borders of Nowa Amerika are fluid. Sometimes the boundary expands from Poznań to Berlin, at other times it shrinks. However, the spine of Nowa Amerika is the former German-Polish border, consisting of the rivers Odera and Nyße.

Nowa Amerika’s Grenzen sind fließend. Mal dehnt sich unser Land in der Peripherie bis Poznań und Berlin aus, mal zieht es sich wieder zusammen. Jedoch hat NOWA AMERIKA ein Rückgrat, das durch die ehemalige deutsch-polnische Grenze, also die beiden Flüsse Oder und Neiße gebildet wird.

Granice Nowej Ameriki są płynne. Czasem nasz kraj rozciąga swoje peryferie aż do Poznania i Berlina, czasem kurczy się. Jednakże kręgosłup NOWEJ AMERIKI tworzy była granica polsko-niemiecka, a więc rzeki Odra i Nysa.

nowa_amerika03

Website: www.nowa-amerika.net

 

Loch Netz
 cover_blackzone

A walking guide into the black zone
Is it the sum of our perceptions with the help of our senses in space and time? What you see is what you get? Or better: What you want to see is what you get?

Ein Wanderführer in die schwarze Zone
Ist es die Summe unserer Wahrnehmungen mit Hilfe der Sinne in Raum und Zeit? What you see is what you get? Was Sie sehen ist das, was Sie bekommen? Oder anders: Was Sie sehen wollen ist das, was Sie bekommen?

seite45

tourist guide | tourismusführer | przewodnik turystyczny:
http://www.schwarze-zone.weisse-zone.net/schwarzone/de/d_index.htm

Website: www.schwarze-zone.weisse-zone.net

 

old projects
 zyrandol2

1992 – 2008

Website old projects: www.laborartorium.net